ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz Studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z pedagogiki specjalnej- tyflopedagogiki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach i Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń, m.in z zakresu Bajkoterapii; Postępowania z osobami z trudnymi zachowaniami

W Poradni ASYSTA prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia pedagogiczne.