ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

ASYSTA CMS PERFORMER

Ukończyła Studia Psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunkach Psychologia Kliniczna i Psychologia Społeczna.

Posiada przygotowanie pedagogiczne- kwalifikacje nauczycielskie oraz ukończyła studia podyplomowe na kierunkach "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci z Niepełnosprawnościami" oraz "Edukacja i Terapia Osób ze Spektrum Autyzmu"

Odbyła 2-letni Staż w Fundacji SYNAPSIS, gdzie uczestniczyła w wykładach teoretycznych, warsztatach oraz wizytach diagnostycznych i konsultacyjnych dla rodzin dzieci z autyzmem. Prowadziła także indywidualne zajęcia na terenie domu dzieci objętych opieką Fundacji i asystowała w zajęciach dodatkowych min. trening słuchowy, zajęcia plastyczne.

Ukończyła Szkolenie “Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną” w Fundacji SYNAPSIS.

Współpracowała z Fundacją PRZYJACIEL prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia z Dogoterapii z dziećmi i dorosłymi cierpiącymi na autyzm, ADHD, porażenie mózgowe.

Ukończyła szkolenie I i II stopnia z Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona “Brain Gym”.

W 2005 roku była jedną z pierwszych wolontariuszek z Polski w INSTYTUCIE OPCJI w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w warsztatach i wykładach prowadzonych przez terapeutów Instytutu Opcji. Miała szansę obserwować pracę terapeutów programu Son-Rise i uczestniczyć w sesjach z przebywającymi tam dziećmi z autyzmem i wieloma innymi zaburzeniami.

Współpracowała z Centrum Terapii Sotis, prowadząc indywidualne sesje terapeutyczne dla dzieci.

W ramach kampanii  ”Dzieciństwo bez przemocy” Fundacji DZIECI NICZYJE ukończyła szkolenie “Bez klapsa- jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” przygotowujące do pracy z rodzicami.

Brała udział w Projekcie adaptacji do polskich warunków Profilu Psychoedukacyjnego PEP3-PL, który obecnie wykonuje w Poradni ASYSTA.

Od 2002 roku prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci cierpiących na autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, problemy edukacyjne, adaptacyjne.

Uczestniczy w licznych szkoleniach stale doskonaląc wiedzę z zakresu pomocy małemu dziecku i jego rodzinie.

Właścicielka oraz dyrektor Poradni i Centrum Terapii ASYSTA