ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

 

Dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju proponujemy Moduły Terapeutyczne o różnej intensywności spotkań, terapię logopedyczną ,   terapie wspomagające,  terapię grupową  oraz konsultacje w zakresie biomedycznego leczenia autyzmu.

Prowadzimy Wczesną Interwencję Terapeutyczną dla dzieci z podejrzeniami całościowych zaburzeń rozwoju . Przyjmujemy dzieci od 12 miesiąca życia.

Dodatkowo realizujemy BEZPŁATNY program Wczesnego Wspomagania Rozwoju finansowany przez Biuro Edukacji. 

Terapia prowadzona jest w formie zabawy, w nurcie rozwojowym, w przypadku najmłodszych podopiecznych w obecności rodziców i przy  ścisłej współpracy z nimi.

Moduły Teraputyczne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju obejmują indywidualną terapię dziecka z psychologiem/pedagogiem (program stymulacji sensorycznej wg programu Fundacji Synapsis oraz program psychologiczno-pedagogiczny stymulujący wszystkie sfery rozwoju dziecka), konsultacje dla rodziców z terapeutą dziecka, szkolenia osób pracujących z dzieckiem w domu, program terapii do wykonywania w domu, konsultacje telefoniczne.

Moduły są dobierane wg indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości rodziców.

Rodzaje Modułów Terapeutycznych:

- MODUŁ “1 x 1″  *

 • 1  x 50 min w tygodniu zajęć z dzieckiem
 • do 2h  na spotkania z rodzicami co 8 tygodni
 • konsultacje telefoniczne
 • program terapii do wykonywania w domu
 • interwencja** (do 2h) raz na kwartał

- MODUŁ “2 x 1″  *

 • 2  x 50 min w tygodniu zajęć z dzieckiem
 • do 2h na spotkania z rodzicami co 8 tygodni
 • konsultacje telefoniczne
 • program terapii do wykonywania w domu
 • interwencja** (do 2h) raz na kwartał

- MODUŁ “3 x 1″  *

 • 3  x 50 min w tygodniu zajęć z dzieckiem
 • do 2h na spotkania z rodzicami co 8 tygodni
 • konsultacje telefoniczne
 • program terapii do wykonywania w domu
 • interwencja** (do 2h) raz na kwartał

- MODUŁ ” 5 x 1 ”    *

 • 5 x 50 min w tygodniu zajęć z dzieckiem
 • do 2h na spotkania z rodzicami co 8 tygodni
 • konsultacje telefoniczne
 • program terapii do wykonywania w domu
 • interwencja** (do 2h) raz na kwartał

- MODUŁ “1 x 2″  *

 • 1  x 100 min w tygodniu zajęć z dzieckiem
 • do 2h  na spotkania z rodzicami co 8 tygodni
 • konsultacje telefoniczne
 • program terapii do wykonywania w domu
 • interwencja** (do 2h) raz na kwartał

- MODUŁ ” 2 x 2 “

 • 2  x 100 min w tygodniu zajęć z dzieckiem
 • do 2h na spotkania z rodzicami co 8 tygodni
 • konsultacje telefoniczne
 • program terapii do wykonywania w domu
 • interwencja** (do 2h) raz na kwartał

- MODUŁ ” 3 x 2 “

 • 3  x 100 min w tygodniu zajęć z dzieckiem
 • do 2h na spotkania z rodzicami co 8 tygodni
 • konsultacje telefoniczne
 • program terapii do wykonywania w domu
 • interwencja** (do 2h) raz na kwartał

- MODUŁ ” 5 x 2 “  *

 • 5  x 100 min w tygodniu zajęć z dzieckiem
 • do 2h na spotkania z rodzicami co 8 tygodni
 • konsultacje telefoniczne
 • program terapii do wykonywania w domu
 • interwencja** (do 2h) raz na kwartał

MODUŁ   WOLONTARYJNY
Niskie koszty- intensywna terapia

Intensywna praca naszych Stażystów  z dzieckiem w domu. Nasi specjaliści obejmują opieką dziecko, zapewniają regularne konsultacje dla rodziców, przygotowują stażystów-wolontariuszy do pracy z dzieckiem

 

 • Zajęcia w domu dziecka prowadzone przez stażystów-wolontariuszy
 • program terapii ułożony i monitorowany przez psychologa
 • 1h w miesiącu na konsultacje z rodzicami
 • 1,5 h w miesiącu na sesję terapeuty prowadzącego z dzieckiem
 • 1h w miesiącu na konsultacje dla wolontariuszy
 • konsultacje telefoniczne
 • interwencja** (do 2h) raz na 6 miesięcy

- MODUŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (BEZPŁATNY)

 

 • 50 min./ tygodniowo zajęć indywidualnych z  psychologiem lub pedagogiem lub logopedą lub zajęcia uspołeczniające + 10 min na przekazanie inf zwrotnych rodzicom
 • indywidualny program terapii do realizacji w domu
 • badanie Profilem Psychoedukacyjnym (PEP-R)- raz w roku

 

Poza wymienionymi powyżej propozycjami istnieje możliwość stworzenia indywidualnego Modułu.

* Po doliczeniu kosztów dojazdu, każdy z MODUŁÓW jest dostępny  w opcji  spotkań domowych. 

** Interwencja-  wizyta psychologa, nie obowiązkowa, dostępna w sytuacji kryzysowej wymagającej natychmiastowego spotkania z terapeutami. Do wykorzystania w domu, przedszkolu, szkole lub innej instytucji opiekującej się dzieckiem.


Zapisy

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18:00

Zapisy na diagnozę, konsultację i wybraną terpię można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Centrum:
tel. 0 781 887 880
mail: office@asysta.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas na ulicę Romaszewskiego 6/U3 (dawna ul.Duracza), Warszawa-Bielany