ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Diagnoza

Zaburzenia rozwoju dzieci można zauważyć już w pierwszych latach życia. Wielu rodziców odnotowuje niepokojące zachowania związane m.in. z opóźnionym rozwojem mowy, brakiem chęci nawiązywania kontaktów z rówieśnikami czy nietypowymi zabawami. Sposobami na uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi są profesjonalne diagnozy: psychologiczno-psychiatryczna oraz funkcjonalna. Są to skuteczne metody diagnostyczne, dzięki którym możliwe jest rozpoznanie zaburzeń rozwoju dzieci oraz określenie aktualnego poziomu rozwojowego.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza zaburzeń rozwoju dzieci w Warszawie to oferta dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci. Diagnoza dotyczy m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne i całościowe zaburzenie rozwoju. 

Standardowy pakiet diagnostyczny obejmuje:

 • wywiad z rodzicami (rozmowa na temat rozwoju dziecka )
 • spotkania z psychologiem – m.in. obserwacja swobodna, obserwacja w grupie rówieśniczej, psychologiczna ocena funkcjonalna, testy diagnostyczne jesli istnieje takie wskazanie
 • przekazanie diagnozy – po przekazaniu diagnozy zapraszamy na spotkanie w naszej siedzibie w celu określenia dalszych możliwości pomocy dziecku oraz dobrania odpowiednich metod i intensywności terapii.

Diagnoza autyzmu u dziecka stawiana jest zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia (2-5 lat), choć jest to możliwe również w starszym wieku i dorosłości. Postawienie diagnozy to proces, który wymaga współpracy kilku specjalistów, takich jak psychiatra, psycholog, logopeda i pediatra. 

Diagnoza zaburzeń rozwoju dzieci w Warszawie może być postawiona przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub prywatny ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny specjalizujący się w spektrum autyzmu. Od sierpnia 2014 roku równolegle prowadzimy Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ASYSTA wpisaną do rejestru placówek oświatowych nadzorowanych przez Kuratorium.

Kiedy zgłosić się na diagnozę zaburzeń rozwoju dzieci?

Zgłoszenie się na diagnozę zaburzeń rozwoju wiąże się zazwyczaj z zauważeniem niepokojących zachowań, takich jak:

 • zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • trudności adaptacyjne i niechęć wobec zmian,
 • problemy związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji,
 • problemy w rozwoju mowy,
 • nietypowe używanie przedmiotów i zabawek,
 • trudności w zrozumieniu kontekstu wypowiedzi,
 • niechęć do kontaktu fizycznego (np. przytulania),
 • brak zabaw związanych z naśladownictwem rodziców (np. lalkami, w dom),
 • zainteresowanie nietypowymi przedmiotami (np. tarczą zegara).

Wszelkie niepokojące zachowania warto skonsultować z psychologiem dziecięcym, który w razie potrzeby skieruje dziecko na diagnozę zaburzeń rozwoju.

 

Diagnoza spektrum autyzmu - ADOS-2

ADOS-2  (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) to narzędzie diagnostyczne stosowane do oceny spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Jest powszechnie uznawane za jedno z najważniejszych narzędzi w diagnostyce autyzmu.

Testem ADOS-2 badamy dzieci już od 12 miesiąca życia.

ADOS-2 składa się z kilku modułów, które są dostosowane do wieku i poziomu rozwoju językowego osoby badanej. Moduły te obejmują:

1. **Moduł 1**: Dla dzieci, które nie używają zdań.

2. **Moduł 2**: Dla dzieci, które używają zdań, ale jeszcze nie płynnie.

3. **Moduł 3**: Dla dzieci i młodzieży, które płynnie używają języka.

4. **Moduł 4**: Dla starszych nastolatków i dorosłych, którzy płynnie używają języka.

W ADOS-2 nie oceniamy ogólnego poziomu rozwoju np. w zakresie motoryki czy sfery poznawczej. W ADOS-2 oceniamy objawy charaktersytyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikację, zabawę czy powtarzalne wzorce zachowań. 

Po zakończeniu testu wyniki są analizowane i sumowane, aby określić, czy osoba badana wykazuje objawy spektrum autyzmu oraz jak są one nasilone. Wyniki ADOS-2 są częścią szerszej diagnozy, która zwykle obejmuje także wywiady z rodzicami/opiekunami  oraz dodatkowe obserwacje dziecka

ADOS-2 jest ceniony za swoją wysoką trafność i rzetelność w diagnozowaniu ASD. Jest używany w wielu krajach jako standardowe narzędzie diagnostyczne w klinikach, szpitalach i ośrodkach badawczych.

ADOS-2 to kluczowe narzędzie w diagnozie spektrum autyzmu, pozwalające na szczegółową ocenę zachowań i umiejętności społeczno-komunikacyjnych. Dzięki strukturalnej i standaryzowanej formie, umożliwia dokładną i rzetelną diagnozę, co jest niezbędne do opracowania odpowiednich strategii terapeutycznych i wsparcia osób z ASD.


Diagnoza funkcjonalna dziecka

Celem diagnozy funkcjonalnej jest określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych stadiach rozwojowych. Badanie profilu psychoedukacyjnego pozwala zdefiniować mocne i słabe strony malucha oraz jego potencjał rozwojowy, dzięki czemu może być wykorzystywane podczas tworzenia programów wspomagających rozwój dzieci.

Nasza placówka brała udział w adaptowaniu do polskich warunków najnowszej wersji Profilu Psychoedukacyjnego PEP3-PL. Adaptację przeprowadzał zespół badawczy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Ewa Pisula), Fundacja Synapsis oraz współpracujące z nimi placówki, w tym nasza.

Aktualnie wykorzystujemy Profil PEP3-PL do diagnoz funkcjonalnych dzieci w przedziale wiekowym 2-6 lat. Dzięki temu badaniu możemy precyzyjnie określić, na jakim poziomie rozwojowym znajduje się dziecko w takich sferach jak komunikowanie się, umiejętności motoryczne, poznawcze, percepcyjne, zabawa, reakcja na bodźce sensoryczne i inne. Wynik badania PEP3-PL wykorzystujemy również do opracowywania indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych.

Test przesiewowy pod kątem rozwoju społecznego

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA jest partnerem Fundacji Synapsis w programie „BadaBada”.Ten ogólnopolski program ma na celu wczesną diagnostykę dzieci oraz szkolenia dla specjalistów pracujących z najmłodszymi (m.in. pediatrów, pielęgniarek, pedagogów, psychologów). Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.badabada.pl.

Na stronie Bada Bada można też wypełnić bezpłatny test przesiewowy M-CHAT, który jest przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku 18-36 miesięcy. Test uwzględnia rozwój społeczny dziecka i pomaga rozpoznać wczesne objawy spektrum autyzmu. Warto przy tym zauważyć, że test przesiewowy nie zastępuje diagnozy autyzmu u dziecka i nie może być w ten sposób traktowany. Jeśli otrzymany wynik będzie wysoki lub podwyższony, należy skontaktować się ze specjalistą, na przykład pediatrą lub psychologiem dziecięcym, który udzieli wskazówek w kwestii dalszej diagnozy.

Zapisy

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

Zapisy na diagnozę, konsultację i wybraną terapię prowadzimy codziennie w godzinach otwarcia Centrum:

tel. 0 781 887 880

e-mail: office@asysta.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas na ulicę Romaszewskiego 6/U3 (dawna ul. Duracza), Warszawa-Bielany.