ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

 

 

ASYSTA CMS PERFORMER

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy wpływa na umiejętność porozumiewania się dziecka z otaczającym je światem. Niewielkie opóźnienia nie są powodem do niepokoju, lecz jeśli któryś z etapów rozwoju mowy znacząco się opóźnia, a maluch nie nadąża za rówieśnikami, warto skonsultować się z logopedą. Logopeda to także niezbędne wsparcie dla dzieci z autyzmem, które mają problemy z komunikacją i zaburzeniami mowy. 

Na czym polega terapia logopedyczna?

Celem terapii logopedycznej dla dzieci jest usprawnienie komunikacji przez stopniowe usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się. Zanim logopeda dziecięcy rozpocznie terapię, konieczne jest przeprowadzenie diagnozy, która składa się z wywiadu, obserwacji i specjalistycznych testów. Na podstawie uzyskanych wyników logopeda stawia diagnozę i opracowuje program terapii. Skuteczna terapia logopedyczna powinna być atrakcyjna dla dzieci, czyli skupiać się na angażujących grach i zabawach, które są ciekawe dla najmłodszych i efektywne pod względem logopedycznym. 

Kiedy warto wybrać się do logopedy?

Logopeda dziecięcy pomoże w każdej sytuacji związanej z zakłóceniami występującymi podczas porozumiewania się dziecka z otoczeniem. Dotyczy to zarówno prostych wad wymowy, jak i całkowitej niemożności mówienia. 

Wskazania do wizyty u logopedy dziecięcego:

 • spektrum autyzmu,
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • jąkanie,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • wady wymowy,
 • rozszczep wargi i podniebienia,
 • niedosłuch,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • niepełnosprawność złożona.

Warto pamiętać, że im wcześniej rozpoczniemy terapię logopedyczną, tym szybciej zobaczymy jej efekty. Nie warto więc zwlekać z udzieleniem dziecku specjalistycznej pomocy – wady wymowy mogą bowiem przyczyniać się do problemów z samoakceptacją i pewnością siebie. 

Jak długo trwa terapia logopedyczna?

Czas trwania terapii zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju i zaawansowania występujących zakłóceń. Oprócz tego istotna jest praca dziecka – systematyczne ćwiczenia, zaangażowanie i motywacja. Logopeda dziecięcy nie tylko dba o prawidłowe kształtowanie wymowy malucha, lecz także skupia się na tym, by ćwiczenia były atrakcyjne, a osiągnięcia (nawet te najmniejsze) nagradzane. Nasz logopeda dla dzieci w Warszawie dopasowuje program terapii do indywidualnych potrzeb dziecka oraz zapewnia odpowiednie warunki pracy, które sprzyjają robieniu postępów.

Logopeda dla dzieci z autyzmem

Zaburzenia komunikacji, w tym nieprawidłowy rozwój rozumienia mowy i jej ekspresji, są jednym z kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu. Trudności w komunikacji wpływają negatywnie na relacje dziecka z otoczeniem. Przez brak umiejętności porozumiewania się dziecko biernie odbiera informacje z otoczenia, które często są chaotyczne i nieuporządkowane. Swoje potrzeby natomiast często sygnalizuje krzykiem, ponieważ w inny sposób nie potrafi wyrazić, czego w danym momencie oczekuje. 

Specyfika deficytów językowych u dzieci z autyzmem wymaga łączenia różnorodnych metod terapeutycznych. Nie ma jednej metody, która sprawdziłaby się u każdego dziecka. Zawsze należy podchodzić indywidualnie do każdego malucha, poznać jego mocne i słabe strony i indywidualnie dostosowywać zarówno metody pracy jak i pomoce. W naszym Centrum Terapii, pracując z dziećmi, łączymy elementy różnych metod, m.in.: metody symultaniczno-sekwencyjne, metody behawioralne, program TEACCH. W terapii bazujemy na wiedzy o etapach rozwoju mowy dzieci zdrowych, dzięki czemu możemy towarzyszyć dziecku z zaburzeniami komunikacji w drodze jaką musi przebyć, aby efektywnie się komunikować. Podstawą do pracy jest dobra relacja z dzieckiem i prowadzona jest w formie zabawy.

Na czym polega terapia dla dzieci z autyzmem?

Praca logopedyczna z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi początkowo bazuje na pobudzeniu u dziecka motywacji do mówienia. Stanowi to podstawę terapii, ponieważ dziecko musi zauważyć, że warto jest się komunikować, że kontakt z drugą osobą jest im potrzebny. Należy pokazać dzieciom, że słowo, obrazek lub gest coś znaczą, że dzięki nim mogą otrzymać coś czego oczekują. Logopeda od samego początku terapii pracuje również nad rozwojem rozumienia u dziecka, ponieważ stanowi ono bazę, którą każdy musi posiadać aby poznawać świat oraz aby informacje dochodzące z otoczenia były zrozumiałe. Dzięki dobremu rozumieniu dziecko nie tylko będzie naśladować dźwięki, ale będzie je rozumieć i będzie potrafiło je wykorzystać w adekwatnych sytuacjach. 

Praca logopedy z dziećmi z autyzmem z początku nie jest pracą nad wyrazistością wymowy czy pracą przy lustrze. Logopeda odwzorowuje po kolei kolejne kamienie milowe nabywania mowy i wraz z dzieckiem kroczy ścieżką rozwoju mowy, ponieważ ono samo nie jest w stanie tego zrobić. Potrzebuje osoby, która będzie go w tym wspierała, która będzie wskazywała, w którą stronę wykonać kolejny krok, jaka jest kolejna umiejętność, którą powinno osiągnąć. 

W czym może pomóc logopeda dla dzieci z autyzmem?

Praca logopedy i dziecka z autyzmem to złożony proces, który na samym początku wymaga zdobycia zaufania malucha i stworzenia miejsca, w którym poczuje się bezpiecznie. 

Terapia logopedyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu polega przede wszystkim na:

 • budowaniu kontaktu wzrokowego
 • nauce podstawowych gestów np. wskazywania
 • realizacji ćwiczeń logopedycznych usprawniających aparat artykulacyjny
 • nauce rozumienia mowy
 • nauce reagowania na proste polecenia i gesty
 • wzbogacaniu słownika biernego i czynnego
 • nauce prawidłowej intonacji
 • rozwijaniu umiejętności motoryki małej i naśladownictwa
 • nauce prawidłowej intonacji
 • wsparciu w budowaniu dialogu
 • zmniejszaniu zahamowań emocjonalnych poprzez ćwiczenia logorytmiczne i pracę w formie zabawy

Celem terapii logopedycznej jest usprawnienie komunikacji dziecka z otoczeniem, co jest niezbędnym elementem wyrażania własnych potrzeb i nabywania kompetencji społecznych. Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA specjalizuje się w terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Nasz logopeda dla dzieci z autyzmem prowadzi terapię w Warszawie – jest ona adresowana do dzieci w każdym wieku. 

 

Zajęcia

Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym.

Czas trwania zajęć: 50 min. (intensywność spotkań ustalana indywidualnie)

Koszt: od 540 zł/mc

Zapisy

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach8:00 - 18:00.

Zapisy na diagnozę, konsultację i wybraną terapię prowadzimy codziennie w godzinach otwarcia Centrum:

tel. 0 781 887 880

e-mail: office@asysta.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas na ulicę Romaszewskiego 6/U3 (dawna ul. Duracza), Warszawa-Bielany.