ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

ZDALNA TERAPIA DLA DZIECI | TERAPIA ONLINE DLA DZIECI |  KONSULTACJE online DLA RODZICÓW

OFERTA DOSTĘPNA NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA i ZALECANEJ W TYM CZASIE IZOLACJI

 

  • zdalna terapia dziecka ze spektrum autyzmu. Program pracy terapeutycznej przesyłany mailem do samodzielnej realizacji rodzica z dzieckiem, filmy instruktażowe dla rodziców, konsultacje telefoniczne rodziców z terapeutą. Po okresie epidemii kontynynuacja terapii dziecka w formule 1 na 1 z terapeutą 1xtyg 50 min.
KOSZT: 360 zł/mc. Materiały do pracy z dzieckiem wysyłane 3xtyg.

  •  terapia dziecka online. Spotkania dziecka z terapeutą za pośrednictwem takich programów jak Skype/Zoom. Spotkania prowadzone wg zaplanowanego wcześniej planu, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć przesyłane wcześniej rodzicom. Czas i program pracy dostosowany do indywidulanych możliwości dziecka. Dedykowany dzieciom od 5 roku życia. Po okresie epidemii kontynynuacja terapii dziecka w formule 1 na 1 z terapeutą
KOSZT: 140 zł/h lub stała miesięczna kwota dla wybranego Modułu zgodnie z cennikiem

  • konsultacje online dla rodziców. Spotkania rodziców z terapeutą za pośrednictwem takich programów jak Skype/Zoom. Tematyka spotkań dostosowana do potrzeb rodziny.

 

W konsultacjach proponujemy m.in. omówienie postępów dziecka; porady dotyczące wykonywania programu terapii dziecka; porady dotyczące radzenia sobie z emocjami dziecka czy trudnymi zachowaniami.

KOSZT: 160 zł/h lub bezpłatna raz na 8-12 tygodni dla rodzin korzystających z Modułu w terapii dziecka