ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Terapie wspomagające dla dzieci

W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA prowadzimy terapie wspomagające dla dzieci, takie jak terapia ręki, programy stymulacji sensomotorycznej, metoda Weroniki Sherborne i terapeutyczne zajęcia muzyczne. Terapie te są przeznaczone dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi. Poniżej opisane metody sprawdzają się również w pracy z dziećmi, które mają trudności w nauce i wykazują problemy behawioralne, takie jak wybuchy złości, problemy z koncentracją czy nadmierna lękliwość. 

Terapia ręki

Terapia ręki to indywidualne zajęcia terapeutyczne kierowane do dzieci przejawiających problemy w zakresie motoryki małej (pracy ręki), m.in. w rysowaniu, pisaniu, utrzymywaniu małych przedmiotów, manipulowaniu małymi przedmiotami i napięciu mięśniowym. Nieprawidłowy rozwój motoryczny negatywnie oddziałuje na pracę ręki, dlatego celem terapii jest usprawnianie pracy rąk, dłoni i palców. 

Terapia ręki jest przeznaczona dla dzieci wykazujących:

 • problemy manualne – maluch ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak zawiązywanie sznurowadeł czy zapinanie guzików,
 • problemy grafomotoryczne – dziecko nie lubi rysować i wycinać, a jego rysunki wyglądają niestarannie,
 • niski poziom graficzny pisma – dziecko stawia kanciaste litery różnej wielkości, wychodząc za linie i stosując za małe/za duże odstępy, a także pisze wolno i nieczytelnie,
 • osłabione reakcje równoważne – maluch ma trudności z koordynacją ruchową, jazdą na rowerze, staniem na jednej nodze itp.,
 • obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w kończynach górnych – dziecko trzyma kredki, ołówki i długopisy za mocno lub za lekko.

Ćwiczenia dobieramy do indywidualnych potrzeb dziecka, a rozpoczęcie terapii poprzedza profesjonalna diagnoza. Terapia ręki dla dzieci skupia się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, pracy nad chwytem i koordynacją wzrokowo-ruchową, a także na stymulacji czucia powierzchniowego i głębokiego. 

Programy stymulacji sensomotorycznej

Program zalecany dla dzieci przejawiających zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej składa się z sekwencji ćwiczeń stymulujących wszystkie zmysły. Programy stymulacji sensomotorycznej są stworzone w taki sposób, by rodzice mogli wykonywać ćwiczenia wspólnie z dzieckiem w domu. Terapia może być uzupełnieniem lub alternatywą dla zajęć z Integracji Sensorycznej.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wpływać na zachowanie, koncentrację i koordynację dziecka. Do ich objawów możemy zaliczyć m.in. nadwrażliwość na bodźce lub zbyt małą wrażliwość na bodźce, problemy z równowagą, ruchliwość, wybuchy agresji, problemy w zakresie małej motoryki czy wybredność w jedzeniu. 

Stymulacja sensomotoryczna jest pomocna w następujących sytuacjach:

 •  
  •  
   • trudności w nauce (pisanie i czytanie),
   • problemy w zachowaniu (np. wybuchy złości, agresja),
   • nieprawidłowa koordynacja ciała,
   • problemy w planowaniu ruchu (np. gry zespołowe, jazda na rowerze),
   • problemy z koncentracją,
   • nieprawidłowa postawa ciała,
   • problemy grafomotoryczne,
   • niska sprawność manualna,
   • problemy z rozwojem mowy.

Programy stymulacji sensomotorycznej skupiają się na wspieraniu procesów sensorycznych i motorycznych, dzięki czemu terapeuta jest w stanie wpływać na postrzeganie, myślenie, emocje, zachowanie i motywację dziecka. Głównym celem stymulacji sensomotorycznej jest wszechstronne wsparcie rozwoju malucha. 

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne dla dzieci z autyzmem

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z rodzicami (opiekunami) oraz rodzeństwem. Metoda Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego) jest jedną z metod wspierających terapię dzieci ze spektrum autyzmu. W trakcie regularnych zajęć dziecko wykonuje ćwiczenia ruchowe, które pomagają mu rozwijać świadomość własnego ciała i wchodzić w relacje z innymi osobami. Metoda Sherborne opiera się na ruchu i kontakcie z dorosłymi oraz rodzeństwem. 

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne dla dzieci z autyzmem:

 •  
  •  
   • rozwija relacje z innymi ludźmi, 
   • uczy współpracy, 
   • wzmacnia świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni, 
   • usprawnia motorycznie, 
   • daje możliwość sprawdzenia własnej siły i możliwości, 
   • buduje zaufanie do siebie i innych. 

Celem metody Sherborne jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka z autyzmem poprzez wielozmysłową stymulację społeczną oraz psychomotoryczną. Ćwiczenia stosowane podczas pracy z terapeutą zawierają elementy bliskości fizycznej i emocjonalnej, które stanowią nawiązanie do wczesnego dzieciństwa, np. przytulanie, turlanie czy łaskotanie. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne dla dzieci z autyzmem to metoda złożona z czterech grup ćwiczeń: twórczych, ułatwiających kontakt z grupą, prowadzących do poznania własnego ciała i wspierających zdobycie pewności siebie. 

Terapeutyczne zajęcia muzyczne

Już w brzuchu matki przyzwyczajamy się do rytmicznych uderzeń jej serca, które działają kojąco i relaksująco. Muzykoterapia jest więc wspomagającą metodą terapeutyczną, która skupia się na leczniczym wpływie dźwięku na zdrowie człowieka. W takiej terapii muzyka wykorzystywana jest jako środek stymulujący rozwój dziecka. 

Terapeutyczne zajęcia muzyczne:

 •  
  •  
   • pomagają ujawnić i rozładować emocje oraz napięcia,
   • wspierają komunikację w grupie,
   • relaksują i rozluźniają,
   • uwrażliwiają na muzykę,
   • wspierają funkcje percepcyjno-motoryczne,
   • poprawiają kondycję psychofizyczną dziecka,
   • poprawiają nastrój,
   • redukują ból i stres,
   • rozwijają naturalną ekspresję malucha.

Muzykoterapia może być stosowana u dzieci wykazujących problemy w nauce (np. dysleksja), nadpobudliwych, lękliwych, nieśmiałych, niepełnosprawnych ruchowo, z niską koordynacją ruchową czy odczuwających przewlekły ból. Na terapeutyczne zajęcia muzyczne można zapisać również dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wyróżniamy muzykoterapię receptywną i aktywną. Ta pierwsza polega przede wszystkim na recepcji, czyli odbieraniu bodźców i słuchaniu muzyki. Z kolei muzykoterapia aktywna jest bezpośrednio związana z tworzeniem muzyki, grą na instrumentach, śpiewem i tańcem.

Zapisy

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

Zapisy na diagnozę, konsultację i wybraną prowadzimy codziennie w godzinach otwarcia Centrum:

tel. 0 781 887 880

e-mail: office@asysta.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas na ulicę Romaszewskiego 6/U3 (dawna ul. Duracza), Warszawa-Bielany.