ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

 

 • TERAPIA RĘKI 
  Indywidualne zajęcia terapeutyczne kierowane do dzieci przejawiających problemy w zakresie motoryki małej (pracy ręki) w tym: w rysowaniu, pisaniu, utrzymywaniu i manipulowaniu małymi przedmiotami, problemami z napięciem mięśniowym, itp.
 • PROGRAMY STYMULACJI SENSO-MOTORYCZNEJ
  Program zalecany dla dzieci przejawiających zaburzenia w zakresie Integracji Sensorycznej, złożony z sekwencji ćwiczeń stymulujących wszystkie zmysły, dostosowany do wykonywania w domu przez rodziców. Program może być uzupełnieniem lub alternatywą dla zajeć z Integracji Sensorycznej.
 • RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE dla dzieci z autyzmem
  Zajęcia dla dzieci z rodzicami (opiekunami) oraz rodzeństwem.
  Metoda Weroniki Sherborne: rozwija relacje z innymi ludźmi, uczy współpracy; wzmacnia świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni; usprawnia motorycznie; daje możliwość sprawdzenia własnej siły i możliwości, buduje zaufanie do siebie i innych. 
 • TERAPEUTYCZNE ZAJĘCIA MUZYCZNE

 


Zapisy

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18:00

Zapisy na diagnozę, konsultację i wybraną terpię można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Centrum:
tel. 0 781 887 880
mail: office@asysta.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas na ulicę Romaszewskiego 6/U3 (dawna ul. Duracza), Warszawa-Bielany