ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Zajmujemy się profesjonalną terapią  dla  dzieci dotkniętych autyzmem, Zespołem Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju.
Ponadto oferujemy także pomoc w leczeniu zaburzeń mowy i komunikacji oraz rozwiązywanie problemów adaptacynych, emocjonalnych, edukacyjnych i społecznych u dzieci.

Dobór odpowiednich terapii poprzedza Diagnoza.

Diagnoza to cykl spotkań składający się z wywiadu rozwojowego z rodzicami, obserwacji dziecka z psychologiem, pedagogiem/logopedą oraz psychiatrą, zakończony przekazaniem diagnozy i wskazówek do dalszego postępowania terapeutycznego.

Terapia.

Po indywidualnym zdiagnozowaniu problemu u dziecka - jesteśmy wstanie zaproponować odpwiedni tryb lecznenia. Obecnie w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA oferujemy zajęcia grupowe i indywidualne w ramach spotkań terapeutycznych:

  • Terapia autyzmu, Zespołu Aspergera, i Całościowych Zaburzeń Rozwoju
  • Treapia psychologiczna
  • Terapia logopedyczna
  • Terpie wspomagające

Konsultacje.

W przypadku dzieci dotkniętych autyzmem oferujemy konsultacje z lekarzem specjalistą w celu ustalenia zakresu badań medycznych, interpretacji wyników oraz pomocy teoretycznej dotyczącej konieczności leczenia biomedycznego.

Zajmujemy się profesjonalną terapią  dla  dzieci dotkniętych autyzmem, Zespołem Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju.
Ponadto oferujemy także pomoc w leczeniu zaburzeń mowy i komunikacji oraz rozwiązywanie problemów adaptacynych, emocjonalnych, edukacyjnych i społecznych u dzieci.

Dobór odpowiednich terapii poprzedza Diagnoza.

Diagnoza to cykl spotkań składający się z wywiadu rozwojowego z rodzicami, obserwacji dziecka z psychologiem, pedagogiem/logopedą oraz psychiatrą, zakończony przekazaniem diagnozy i wskazówek do dalszego postępowania terapeutycznego.

Terapia.

Po indywidualnym zdiagnozowaniu problemu u dziecka - jesteśmy wstanie zaproponować odpwiedni tryb lecznenia. Obecnie w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA oferujemy zajęcia grupowe i indywidualne w ramach spotkań terapeutycznych:

  • Terapia autyzmu, Zespołu Aspergera, i Całościowych Zaburzeń Rozwoju
  • Treapia psychologiczna
  • Terapia logopedyczna
  • Terpie wspomagające

Konsultacje.

W przypadku dzieci dotkniętych autyzmem oferujemy konsultacje z lekarzem specjalistą w celu ustalenia zakresu badań medycznych, interpretacji wyników oraz pomocy teoretycznej dotyczącej konieczności leczenia biomedycznego.

Więcej informacji na temat terapii organizowanych przez ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka: