ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

ZESPÓŁ ASPERGERA jest zaburzeniem, które często zostaje rozpoznane u dziecka bardzo późno. W związku z zazwyczaj dobrze rozwiniętą mową, dzieci "radzą sobie", a znaczące problemy często wychwytywane się przez nauczycieli, gdy dziecko ma już powyżej 5 lat.

Zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu specyfikę tego zaburzenia, pomoże lepiej rozpoznać symptomy, przedstawi narzędzia diagnozy oraz kroki jakie należy podjąć po diagnozie.

SZKOLENIE kierowane jest do specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów)

CELE SZKOLENIA:

  • zapoznanie się z kryteriami diagnostycznymi zespołu Aspergera
  • poznanie kwestionariuszy diagnostycznych
  • zapoznanie się z pełną dokumentacją konieczną do diagnozy psychologicznej dziecka
  • omówienie podstawowych prób diagnostycznych

 

PROGRAM SZKOLENIA:

9:00-10:30 Charakterystyka zespołu Aspergera (kryteria diagnostyczne, charakterystyczne cechy, przyczyny, rokowania, epidemiologia itp.) - wykład.

10:30-10:45 Przerwa

10:45-12:15 Zespół Aspergera a inne zaburzenia – diagnoza różnicowa. Omówienie kwestionariuszy diagnostycznych – wykład i warsztat

12:15 – 13:00 Podstawowe kroki po diagnozie (orzeczenia, szkoła, terapia, turnusy rehabilitacyjne) – wykład.

13:00-13:30 Przerwa

13:30 – 15:45 Diagnoza dziecka z zespołem Aspergera – studium przypadku.

15:45 – 16:00 Przerwa

16:00- 18:00 Próby diagnostyczne stosowane w badaniu dziecka z podejrzeniem zespołu Aspergera – wykład i warsztat.

 

CZAS TRWANIA: 9.00 – 18:00

TERMIN: do uzgodnienia po zebraniu grupy. Trwają zgłoszenia

ZAPISY: tel 781 887 880 oraz office@asysta.org

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 

 

KOSZT SZKOLENIA: 270 zł/os

 

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

ASYSTA Centrum Terapii i Rozowju Dziecka s.c.

 

Zapisy

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18:00

Zapisy na diagnozę, konsultację i wybraną terpię można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Centrum:
tel. 0 781 887 880

mail: office@asysta.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas na ulicę Romaszewskiego 6/U3, Warszawa-Bielany