ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobyła będąc m.in. wychowawcą w dwujęzycznej grupie w niepublicznym przedszkolu; prowadząc szkolenia w tematyce "Asystent nauczyciela w przedszkolu", "Opiekun w żłobku i klubie malucha", a także prowadząc zajęcia dydaktyczne na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada także kwalifikację do prowadzenia zajęć z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Stele podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach m.in. z zakresu Wczesnej interwencji i diagnozy psychoruchowej dziecka czy Metody Marii Montessori.

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ASYSTA zajmuje stanowisko wychowawcy grupy.