ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskich na kierunku Psychologia. Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Wczesnego Wieloaspektowego Wspomagania Rozwoju Dziecka na SWPS, a także  Studia Podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki na Uczelni Nauk Społecznych.
Odbyła staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Trisomią 21, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami emocjonalnymi. 
Wciąż pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach (m.in. GPS System Rozwoju przez Zabawę, w zakresie terapii ręki, w Centrum Metody Krakowskiej, o tematyce pedagogiki Montessori).

W poszukiwaniu nowych wyzwań wyjechała do Londynu, gdzie przez rok pracowała jako psycholog z polskimi dziećmi prowadząc terapię indywidualną, a także zdobywała doświadczenie w brytyjskim przedszkolu Montessori, co pokazało jej, jak ważne jest rozwijanie w dzieciach samodzielności.
Różnorodność doświadczeń i ciągła chęć nauki pozwalają jej na dostosowanie metod pracy do możliwości i potrzeb dzieci.
Prywatnie miłośniczka czekolady aktywnego spędzania wolnego czasu.

W Poradni oraz Punkcie Przedszkolnym ASYSTA prowadzi indywidulane zajęcia psychologiczo-pedagogiczne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju oraz grupowe zajęcia uspołeczniające.