ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna oraz studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna, logopedia.

Ukończyła także kursy w zakresie "Terapii Ręki".

Odbyła staże w placówkach kształcenia specjalnego, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowaych, szpitalu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie kilkuletniego pobytu w Berlinie pracując z dziećmi dwu- i wielojęzycznymi prowadząc konsultacje logopedyczne dla polskich rodzin;  seminaria dla rodziców o tematyce "Wspieranie rozwoju mowy dzieci wielojęzycznych z niepełnosprawnością"; zajęcia dla rodzciów z zakresu profilaktyki logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka.

Prowadziła również zajęcia logorytmiczne oraz zajęcia ogólnorowzwojowe z elementami wczesnej nauki czytania metodą Symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci w wieku 1,5-6 lat. 

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami, m.in. ze spektrum autyzmu, porażeniem mózgowym, SLI, Mikrocefalią i wieloma innymi.

 

Stale doskonali swoje umiejętności w dziedzinie logopedii, biorąc udział w szkoleniach i kursach, między innymi z zakresu treningu umiejętności społecznych, komunikacji alternatywnej i włączającej, logorytmiki i innych.

W Poradni  ASYSTA prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z Terapii Ręki.

AKTUALNIE na urlopie macierzyńskim