ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Ukończyła studia w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła będąc m.in. opiekunem dzieci w Centrum Rozwoju Dziecka „Małe Śmieszki", nauczycielem wspomagającym w przedszkolu, trenerem edukacyjnym, a także terapeutą WWRD; 

Stałe podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach m.in. Z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, treningu umiejętności społecznych oraz studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA zajmuje stanowisko pedagoga specjalnego-terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzi zajęcia indywidulane i grupowe uspołeczniające