ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

ASYSTA CMS PERFORMER

Karolina Cel-Łakomska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła kierunki - pedagogika specjalna o specjalności logopedia oraz psychologia.

Od 2009 roku pracuje jako logopeda. Doświadczenie zdobyła na licznych praktykach w przedszkolach, szkołach specjalnych oraz w szpitalu. Dotychczas pracowała jako logopeda w prywatnych i państwowych przedszkolach oraz w Fundacji Zdrowie, współpracującej z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Dodatkowo była wolontariuszem w Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu, gdzie prowadziła indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne.

Odbyła roczny staż logopedyczny w Fundacji Synapsis, gdzie uczestniczyła w wykładach teoretycznych, warsztatach, konsultacjach logopedycznych oraz procesie diagnostycznym dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Obserwowała liczne zajęcia terapeutyczne oraz prowadziła terapię dziecka ze spektrum autyzmu pod kierunkiem superwizora.  

W Centrum Terapii i Rozwoju ASYSTA pracuje od 2012 roku, prowadzi indywidualną terapię logopedyczną.

Dodatkowo ukończyła m.in.: Kurs „Terapia ręki”, szkolenia poszerzające wiedzę z zakresu terapii i diagnozy logopedycznej. Stale wzbogaca swoją wiedzę w zakresie logopedii i psychologii dziecka.

 

Ukończyła m.in.: Kurs „Terapia ręki”, Szkolenie w zakresie nauczycielskiej diagnozy gotowości do podjęcia nauki szkolnej, i inne