ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

ASYSTA CMS PERFORMER

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia.

Posiada przygotowanie pedagogiczne- kwalifikacje nauczycielskie oraz ukończyła studia podyplomowe na kierunkach "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci z Niepełnosprawnościami"

Od 2002 roku pracuje jako terapeuta dzieci. Doświadczenie w pracy zdobyła pracując w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS prowadząc terapię rodzin w trybie konsultacyjnym, Centrum Terapii SOTIS, gdzie jako koordynator prowadziła zespół terapeutów i indywidualne zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Pracowała również w szkole podstawowej i przedszkolu, jako psycholog.

Prowadziła zajęcia wspinaczkowe dla młodzieży z Autyzmem i ich rodzeństwa oraz współprowadziła obozy wspinaczkowe dla dzieci z Autyzmem i ich rodzin

W swojej pracy zawodowej dużą wagę przywiązuje do dostosowania rodzaju terapii oraz intensywności do potrzeb całej rodziny.