ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna - Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie, Wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna- Pedagogika Integracyjna i Włączająca na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole- Edukacja w Sporcie w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc m.in. indywidualne zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu; zajęcia z Terapii Ręki; zajęcia z Integracji Sensorycznej; pracując jako nauczyciel wychowania przedszkolnego; pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ASYSTA dzieli swój czas pracy pomiędzy stanowiska Pedagoga-wychowawcy, Terapeuty Integracji Sensorycznej oraz nauczyciela wspomagającego.