ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu SI w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Pracowała jako opiekun w żłobku oraz jako wychowawca grupy w przedszkolu, gdzie miała kontakt również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Wiedzę z zakresu Integracji Sensorycznej zbobyła w trakcie praktyk w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 330 oraz Poradni przy Centrum Integracji Sensorycznej.

W Centrum Terapii ASYSTA prowadzi diagnozy oraz indywidualne zajęcia z Integracji Sensorycznej.