ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Magister pedagogiki ogólnej ze specjalizacją opieka i wychowanie – praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim.

W trakcie studiów odbyła praktykę pedagogiczną w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz praktykę specjalizacyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Uczestniczyła w warsztatach umiejętności wychowawczych w Ośrodku Terapii Rozwoju „Gestalt”.

W 2012 roku w trakcie stażu w Fundacji „Dzieci Niczyje” uczestniczyła w  wyjeździe terapeutyczno-edukacyjnym w ramach programu „Dobry Rodzic-Dobry Start”, gdzie prowadziła zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zagrożonych zetknięciem się ze zjawiskiem przemocy.

W 2016 i 2017 roku współpracowała z Fundacją „Zdrowie”, gdzie świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci dotkniętych autyzmem.

Ukończyła kurs na wychowawcę kolonijnego i kurs pierwszej pomocy.

W ramach własnej działalności pracuje jako animatorka zabaw.

Interesuje się zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacją przez sztukę oraz problematyką funkcjonowania osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.

 

W Centrum Terapii ASYSTA prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.