ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

ASYSTA CMS PERFORMER
Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego.

Pracowała w Stwowarzyszeniu "Tęcza" z dziećmi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
a obcenie również w Instytucie Wspierania Edukacji, gdzie prowadzi terapię z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.
Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach.
Ukończyła między innymi szkolenie AAC I i II stopnia, Terapię logopedyczną małego dziecka z autyzmem oraz szkolenia dotyczące karmienia terapeutycznego. 

W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, jak również terapię karmienia dzieci z problemami żywieniowymi oraz wybiórczością pokarmową.