ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

 

Absolwentka psychologii klinicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W 2014 r. odbywała staż w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w ramach zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od początku 2015 r. konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ogólnopolskim Pogotowi dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz w Stowarzyszeniu Niebieska Linia, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne z nastolatkami, dziećmi oraz z rodzicami/opiekunami. W 2015 r. ukończyła Stopień I Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (stopień I).

Absolwentka studiów podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie na pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W ramach studiów odbyła staż  w fundacji „Krok po kroku” na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak całościowe zaburzenia rozwoju i spektrum Autyzmu. Od 2015 r. prowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców małych dzieci w ramach projektu Wesoła Akademia Rodzica finansowanego przez Urząd Dzielnicy Wola w Warszawie.  

W latach 2012-2014 r. w ramach wolontariatu angażowała się w wsparcie osób przebywających  na oddziałach Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, w tym dzieci, osób wchodzących w dorosłość i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów.

 

W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA prowadzi indywidualną i grupową terapię dzieci oraz konsultacje dla rodziców.