ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Od 2009 r. prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Organizowała oraz prowadziła liczne szkolenia dla rodziców oraz specjalistów z zakresu poszerzania wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju.

Ukończyła m.in. 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej, szkolenie z zakresu posługiwania się alternatywną metodą komunikacji PECS, 1 - szy stopień z zakresu teorii i terapii Integracji Sensorycznej, warsztaty z zakresu stymulacji mechanizmów lewopółkulowych -  usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Nadal rozwija swoją wiedzę w zakresie wspomagania dziecka i rodziny, uczestnicząc w wielu szkoleniach.