ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku Pedagogika z specjalizacją pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Wszechnica Polska studia magisterskie na kierunku Pedagogika z specjalnością Terapia Pedagogiczna.

Od 2009 roku pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego z dziećmi w wieku 2-6 latków.

Od 2013 roku prowadzi zajęcia pomagające poradzić sobie ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz trudnościami w nauce matematyki dla dzieci w wieku przedszkolnym. W przedszkolu prowadzi również zajęcia z dziećmi autystycznymi, m.in Terapia korekcyjno - kompensacyjne i  Terapia Ręki.

Praktykę i doświadczenie zdobyła pracując w przedszkolu integracyjnym  i specjalnym. W trakcie studiów odbyła również praktykę w prywatnej poradni pedagogiczno-psychologicznej i w szkole podstawowej.

 

Dodatkowo ukończone kursy i szkolenia: Animator zabaw , Różne  techniki plastyczne i zabawy przy muzyce, O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu, Origiami w edukacji wczesnoszkolnej, Zajęcia rozwojowe dla małych dzieci z elementami muzykoterapii, Jak radzić sobie z agresją u dzieci w wieku 2-5 lat, Organizacja procesu adaptacji dziecka do przedszkola, Bezpieczeństwo i higiena w opiece nad dziećmi do lat 6, Socjoterapia, Grafolandia, Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo i Matematyka na wesoło – zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym . 

W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe.