ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

ASYSTA CMS PERFORMER

Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Specjalizacja: Edukacja przedszkolna i pedagogika rewalidacyjna.

Pracuje z dziećmi od 2008 roku.
Swoje doświadczenie zdobywała na licznych hospitacjach, praktykach i stażach m. in Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Montessorii, Publicznym Przedszkolu Specjalnym Dla Dzieci Słąbowidzących, Szkole Podstawowej Dla Dzieci Niewidomych w Laskach, pierwszej w Polsce Szkole Podstawowej, która w oparciu o podstawę programową MEN jednocześnie w sposób zintegrowany naucza etyki, filozofii i kreatywności.

Jako animator dziecięcy, prowadziła zajęcia adaptacyjno-ogólnorozwojowe w Centrum Zabaw dla Dzieci, w  Klubach Malucha. Podczas hospitacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi prowadziła zajęcia rewalidacyjne z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w Zespole Szkół Specjalnych zajęcia muzyczno-ruchowe z uczniami Szkoły Podstawowej.

Pracę z dziećmi z deficytami rozwojowymi rozpoczęła praktykami w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Magiczna Busola” w CT Sotis. Współpracowała z Publicznym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi, w którym była pomocą chłopca autystycznego. Odbyła staż  z zakresu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym oraz staż z zakresu terapii pedagogicznej dziecka z autyzmem w jego środowisku rodzinnym w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA.

Ukończyła wiele warsztatów, kursów i szkoleń m. in z warsztaty z muzykoterapii, artterapii, w CT Sotis: warsztaty: „Mowa i komunikacja- specyfika rozwoju i możliwości dziecka z autyzmem”, „Autyzm w badaniach, czyli światowe trendy w terapii małych dzieci z autyzmem”, szkolenie teoretyczne i praktyczne: „Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Elementarne zasady obserwacji i terapii”, ‘Zachowania trudne u dzieci z autyzmem”.

W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę, którą wykorzystuje w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi.