ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

ASYSTA CMS PERFORMER

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Od 3 lat pracuje jako logopeda. Doświadczenie zdobyła na licznych praktykach w przedszkolach, szkołach specjalnych oraz w szpitalu. Dotychczas pracowała jako logopeda w przedszkolu oraz w Fundacji Zdrowie, współpracującej z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Dodatkowo była wolontariuszem w Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu, gdzie prowadziła indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne.

Ukończyła m.in.: Kurs „Terapia ręki”, Szkolenie w zakresie nauczycielskiej diagnozy gotowości do podjęcia nauki szkolnej, i inne