ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Oferta ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Oferta dla DZIECI

Zajmujemy się profesjonalną terapią  dla  dzieci dotkniętych autyzmem, Zespołem Aspergera i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju.
Ponadto oferujemy także pomoc w leczeniu zaburzeń mowy i komunikacji oraz rozwiązywaniem problemów adaptacynychm edukacyjnych i społecznych u dzieci.

Dobór odpowiednich terapii poprzedza Diagnoza.

Diagnoza to cykl spotkań składający się z wywiadu rozwojowego z rodzicami, wizyty u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, obserwacji dziecka z psychologiem (w tym swobodnych obserwacji, obserwacji w grupie, oceny funkcjonalnej dziecka), neurologopedą, neuropsychologiem, zakończony przekazaniem diagnozy i wskazówek do dalszego postępowania terapeutycznego.

Diagnozy przeprowadzamy we współpracy z Centrum Medycznym KAJTEK

Terapia.

Po indywidualnym zdiagnozowaniu problemu u dziecka - jesteśmy w stanie zaproponować odpwiedni tryb terapii. Obecnie w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA oferujemy zajęcia grupowe i indywidualne:

  • Terapia autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju
  • Treapia psychologiczna
  • Terapia logopedyczna
  • Terpie wspomagające

Konsultacje.

W przypadku dzieci dotkniętych autyzmem oferujemy konsultacje zmikrobilogiem w celu ustalenia zakresu badań medycznych, interpretacji wyników oraz pomocy teoretycznej dotyczącej konieczności leczenia biomedycznego.

W ramach współpracy z CM KAJTEK istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych konsultacji z: neurologiem, genetykiem, audiologiem-foniatrą, dietetykiem.

 


Oferta dla DOROSŁYCH

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA oferuje dorosłym indywidualne spotkania z psychoterapeutą oraz konsultacje medyczne z naszymi specjalistami. Ponadto wszystkich zainteresowanych zapraszamy na profesjonalne grupowe szkolenia i warsztaty. Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktaulną ofertą szkoleń i warsztatów.