ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

GRUPA TERAPEUTYCZNA  dla dzieci z AUTYZMEM

Cele grupy: rozwijanie umiejętności na poziomie przedszkola w zakresie motoryki małej i dużej, percepcji, mowy i komunikacji,sfery poznawczej i społecznej; nauka  dziecięcych zabaw grupowych; poznawanie siebie i innych poprzez Ruch Rozwijający W. Sherborne

Grupy liczą maks. 6 dzieci.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, z wykorzystaniem metod rozwojowych, na bazie przyjaznej relacji z dziećmi.

Dzieci dobierane są do grupy wg wieku rozowojowego,  na podstawie wcześniejszej indywidulanej obserwacji.

Grupa dla dzieci od 2 do 4 lat: 1xtyg2h, czwartek, godz. 9.00

UWAGA: TRWAJĄ ZAPISY. GRUPA RUSZA 6 marca 2014 r.

 

DIADA TERAPEUTYCZNA dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Autyzmem lub ZA.

Praca terapetyczna dla pary dzieci z psychologiem/pedagogiem. Dzieci realizują program terapii psychologiczno-pedagogicznej wzbogacony o pracę nad rozwojem społecznym, ułożony wg ich potrzeb i możliwości. 

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, z wykorzystaniem metod rozwojowych, na bazie przyjaznej relacji z dziećmi.

Dzieci dobierane są do diady wg wieku rozowojowego,  na podstawie wcześniejszej indywidulanej obserwacji.

Stale przyjmujemy zgłoszenia dla dzieci z dowolnym wieku i poziomie funkcjonowania.

 

RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE dla dzieci z autyzmem

Zajęcia dla dzieci z rodzicami (opiekunami) oraz rodzeństwem. 

Metoda Weroniki Sherborne: rozwija relacje z innymi ludźmi, uczy współpracy; wzmacnia świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni; usprawnia motorycznie; daje możliwość sprawdzenia własnej siły i możliwości, buduje zaufanie do siebie i innych. 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Zapisy

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18:00

Zapisy na diagnozę, konsultację i wybraną terpię można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Centrum:
tel. 0 781 887 880
tel. 0 781 886 880
mail: office@asysta.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas na ulicę Duracza 6/U3, Warszawa-Bielany